SHELL


Każdy wie, co to jest Shell. Ogromny koncern naftowy produkujący dobre paliwo I oferujący dobrą I fachową obsługę swojego klienta. Ale tak jak w przypadku fałszywej korporacji McDonald's, Shell za maską swojej uprzejmości I dobrej jakości ukrywa ogromne zbrodnie przeciw ludzkości i Ziemi. Co zrobił Shell, że tak go nie lubimy?


ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

Wydobycie ropy naftowej stwarza ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wiele razy zdarzyły się już wycieki ropy zatruwające wszystko, co tylko znajduje się w pobliżu. Mogli się o tym przekonać członkowie plemienia Ogoni z Nigerii, których ziemia stale jest zatruwana przez wycieki roponośne. Od lat próbują oni, jak dotąd bezskutecznie, wytoczyć korporacji Shell proces. Shell jest obecny w delcie Nigru od 1958 roku I wydobył przez ten czas surowiec za prawie 20 miliardów funtów z Ogonii. Ostatnio firma podała swoje wyniki finansowe. Zysk wzrósł o 31% do 1,2 miliarda funtów zaledwie w ciągu trzech miesięcy. Największą cenę płacą Nigeryjczycy I środowisko naturalne w którym żyją. Wycieki ropy spowodowały dewastację ogromnych terenów. Najmniejsza iskra może spowodować pożary, powodujące śmierć i zniszczenia. Ponad to w okresie wakacji '95 głośno było o próbie zatopienia przez tych zbrodniarzy platformy wydobywczej na Atlantyku. Na szczęście Greenpeace I inne organizacje skutecznie tą próbę storpedowały. Jak widać nie jesteśmy bezbronni.

MORDERSTWA I WSPIERANIE DYKTATURY

W listopadzie 1995 roku w Nigerii stracono 9 działaczy plemienia Ogonii, w tym pisarza Kena Saro-Wiwa pod zarzutem napadu z bronią w ręku. Saro-Wiwa z powodu arogancji I pogardy dla mieszkańców założył ruch protestu MOSOP. W pierwszej demonstracji MOSOP-uuczestniczyło 300tys. Spośród 500 tys. Populacji Ogonii. Przecieki z poufnych dokumentów świadczą o tym, że Shell prowadził rozmowy z wojskiem, na temat finansowania specjalnej jednostki oporu w Ogonii. W jednym z dokumentów czytamy: "działalność Shella będzie niemożliwa, jeśli nie zostaną podjęte bezwzględne operacje militarne". Grupy specjalne mają zadanie "likwidować najbardziej aktywne jednostki I grupy". Według organizacji obrony praw człowieka wojsko zamordowało ok. 2000 ludzi. Kiedy w tajemniczych okolicznościach zabito czterech mieszkańców Ogonii, reżim od razu wskazał winnych, Saro-Wiwę I innych aktywistów. Shell odmówił przyłączenia się do protestu tłumacząc się niechęcią do "ingerencji w polityczne sprawy". Oskarżeni byli pozbawieni dostępu do pomocy prawnej I lekarskiej przez dziewięć miesięcy. Byli poniżani, upokarzani, mieli spętane ręce I nogi. Światowa scena polityczna doskonale wie, iż Shell ma dobre układy z wojskowymi bossami w Nigerii, a przy tym prawa człowieka najmniej ich obchodzą.

POPIERANIE RASIZMU

Gdy w latach 80-tych wprowadzono restrykcje wobec RPA za łamanie w tym kraju praw czarnych ludzi, Shell jako jedyny koncern naftowy nie przerwał dostaw ropy do tego kraju, a nawet je zwiększył, zmniejszając skuteczność embarga. Przyczyniło się to do umocnienia pozycji apartheidu w RPA.

KŁAMLIWA PROPAGANDA

Dość niedawno, bo w grudniu '95 w "New York Times" wyszło 2 stronicowe ogłoszenie (koszt: ponad $10.000) podpisane przez syna "jednego z zamordowanych przez Saro-Wiwę". Cały tekst to jedno wielkie oszczerstwo na tego wielkiego człowieka, w którym oskarża się go o napady, morderstwa itp. Kto dał pieniądze na ogłoszenie - pozostaje się tylko domyślać, choć autor twierdzi, iż otrzymał je od rodzin "pomordowanych".

KULURA MASOWA

Oprócz wszystkich tych w/w zbrodni Shell przyczynia się do amerykanizacji naszego życia, lansując korporacyjny model życia, tj. "wszystko co masz produkują wielkie koncerny". Ponadto Shell przyczynia się do rozwoju kapitalizmu w biedniejszych krajach, a w konsekwencji do bezrobocia, wyzysku I cierpienia.

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?

Jest wiele sposobów, aby osłabić korporację Shell I w konsekwencji doprowadzić ją do ruiny finansowej. Bojkotuj wszelkie ich produkty I uświadamiaj ludzi z kim I z czym mają do czynienia I kogo wspierają finansując tych morderców. Protestuj przeciwko budowie nowych stacji Shell'a I kolportuj tę ulotkę w miarę swoich możliwości. Pomyśl o radykalnych akcjach, które możesz podjąć.

MYŚL I DZIAŁAJ BO WKRÓTCE SZUMOWINY TAKIE JAK SHELL ZNISZCZĄ CAŁĄ ZIEMIĘ!!! ... A WTEDY PIENIĘDZMI SIĘ NIE NAJEMY.