DEFEKT MUZGÓ

Czołowy reprezentant tzw. punk rocka ludycznego, charakteryzującego się minimalizmem warsztatowym i tekstowym. Zespół powstał w l980 roku w Wałb­rzychu pod nazwą "Bunt", którą zmienił dopiero dwa lata później, po samobójczej śmie­rci jednego z założycieli - gitarzysty Franka. W tym okresie Defekt Muzgó tworzyli Sivy (git.), Walec (voc), Picek (bas) i Heban (dr). Po koncercie grupy na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie opuścił ją Walec, zaś obowiązki wokalisty przejął Sivy. W Jarocinie miały miejsce wszystkie ważniejsze występy zespołu, który do roku l988 kiedy zawiesił swą działalność nie zostawia­jąc żadnych nagrań wystąpił w nim jeszcze dwukrotnie. Również w Jarocinie Defekt Muzgó pojawiał się po reaktywacji w roku 1990. Właśnie w roku `90 zdobył nagrodę publiczności, rok później ogólnopolski rozgłos, ponieważ podczas jego występu na Małej Scenie doszło do słynnych zamieszek, a podczas transmitowanego na żywo przez telewizję koncertu z Dużej Sceny publiczność tak stanowczo wywoływała wałbrzyszan (jako argumentów używając również kamieni wymierzonych w akurat prezentujących się wykonawców), że niechętni udziałowi Defe­ktu organizatorzy w końcu musieli ulec. Grupa wzięła udział w prawie trzydziestu koncertach Wiel­kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W roku 1994 z okazji swoich trzynastych urodzin grupa dała serię koncertów na tere­nie całego kraju.